Manuele therapie

Manuele therapie is een behandelmethode die direct aangrijpt op de gewrichten van het lichaam. Bij veel klachten van het bewegingsapparaat zoals pijn of beperkte bewegingsmogelijkheden is het normale functioneren van de gewrichten verstoord. Doel van de manuele therapie is het verbeteren van de gewrichtfuncties in het lichaam, wat leidt tot beter bewegen en minder pijn. Omdat ieder individu een unieke eigen manier van bewegen heeft, wordt de therapie afgestemd op de bewegingen zoals het lichaam die gewend is te maken. Tijdens de behandeling worden meerdere gewrichten van het lichaam bewogen op een rustige meestal pijnvrije manier.

Verdere verdieping van de manuele therapie heeft geleid tot de ontwikkeling van een behandelingsvorm die arthropraxie wordt genoemd. Grondlegger van de arthropraxie is de heer Quaatvliet voormalig docent aan de school voor Manuele therapie te Utrecht. Het Arthropraktische doel is het onderzoeken en zo nodig herstellen van de gestoorde gewrichtsfuncties. Zodoende komt men tot een zo optimaal mogelijke functie en zo min mogelijke klachten. Arthropraxie omvat dus gewrichtsdiagnostiek en gewrichtsbehandeling.

Voor verdere informatie zie www.arthropraxie.nl

Afspraak maken?

U kunt bij Fysiotherapie Oskamp telefonisch of per e-mail een afspraak maken. Wij nemen graag de tijd voor u.

INFORMATIE RONDOM CORONAVIRUSFysiotherapiepraktijk Oskamp is gesloten.

Vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen in Nederland en de genomen maatregelen vanuit het kabinet, zijn wij als fysiotherapiepraktijk Oskamp verplicht om onze praktijk voor onbepaalde tijd te sluiten.

Patiënten die in behandeling zijn worden door ons persoonlijk benaderd om verdere behandeling te bespreken.

Nieuwe patiënten kunnen het contactformulier op de website invullen en worden teruggebeld.
Aanmelden is ook mogelijk telefonisch: 06 - 138 191 07 (Nico Oskamp) of 06 - 216 477 53 (Annelies Oskamp)
Op deze nummers kunt u ook terecht voor eventuele verdere vragen.

Wij wensen iedereen veel sterkte in deze tijd!