Manuele therapie

Manuele therapie is een behandelmethode die direct aangrijpt op de gewrichten van het lichaam. Bij veel klachten van het bewegingsapparaat zoals pijn of beperkte bewegingsmogelijkheden is het normale functioneren van de gewrichten verstoord. Doel van de manuele therapie is het verbeteren van de gewrichtfuncties in het lichaam, wat leidt tot beter bewegen en minder pijn. Omdat ieder individu een unieke eigen manier van bewegen heeft, wordt de therapie afgestemd op de bewegingen zoals het lichaam die gewend is te maken. Tijdens de behandeling worden meerdere gewrichten van het lichaam bewogen op een rustige meestal pijnvrije manier.

Verdere verdieping van de manuele therapie heeft geleid tot de ontwikkeling van een behandelingsvorm die arthropraxie wordt genoemd. Grondlegger van de arthropraxie is de heer Quaatvliet voormalig docent aan de school voor Manuele therapie te Utrecht. Het Arthropraktische doel is het onderzoeken en zo nodig herstellen van de gestoorde gewrichtsfuncties. Zodoende komt men tot een zo optimaal mogelijke functie en zo min mogelijke klachten. Arthropraxie omvat dus gewrichtsdiagnostiek en gewrichtsbehandeling.

Voor verdere informatie zie www.arthropraxie.nl

Afspraak maken?

U kunt bij Fysiotherapie Oskamp – Van der Geer telefonisch of per e-mail een afspraak maken. Wij nemen graag de tijd voor u.

Veilig naar de fysiotherapeut.Dat doe je zo.

 

Vanaf 6 November 2021 is binnen de praktijk besloten dat therapeuten en patiënten een mondkapje dragen.

Indien u geen mondkapje bij u hebt kunt u er een pakken in de wachtkamer of u therapeut vragen er een te geven.

In de wachtkamer en behandelkamer geldt, voor zover mogelijk, de 1,5m regel.
Bij binnenkomst en vertrek uit de praktijk heeft u de gelegenheid de handen
te reinigen.

Alvast dank voor u medewerking en begrip!