Schouder revalidatie

Over deze specialisatie:

Onze praktijk is opgenomen in het Rijnland Schouder Netwerk. Het netwerk bestaat uit orthopeden en fysiotherapeuten die zijn gespecialiseerd in het behandelen van schouderklachten. Het Rijnland Schouder Netwerk is een initiatief van de maatschap orthopedie onder leiding van orthopeed C. Visser van het Alrijne Ziekenhuis en fysiotherapiepraktijken in het verzorgingsgebied van dit ziekenhuis.

Met het netwerk hebben de initiatiefnemers het volgende doel: Het verbeteren en transparant maken van de fysiotherapeutische zorg bij patiënten met schouderklachten en schouderoperaties.

Met als doel het volgende te bereiken:

– Het protocolleren van fysiotherapeutische zorg
– Scholing binnen het netwerk
– Via de website uitwisseling van literatuur en kennis
– Informatie verstrekking aan patiënten en verwijzers
– Intensievere samenwerking tussen orthopeden en
fysiotherapeuten van het netwerk
– Beter afstemmen van de pre- en postoperatieve
– Fysiotherapeutische zorg
– Wetenschappelijk onderzoek doen bij schouderaandoeningen

Voor meer informatie: www.rijnlandschoudernetwerk.nl. 

Afspraak maken?

U kunt bij Fysiotherapie Oskamp telefonisch of per e-mail een afspraak maken. Wij nemen graag de tijd voor u.

INFORMATIE RONDOM CORONAVIRUSFysiotherapiepraktijk Oskamp is gesloten.

Vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen in Nederland en de genomen maatregelen vanuit het kabinet, zijn wij als fysiotherapiepraktijk Oskamp verplicht om onze praktijk voor onbepaalde tijd te sluiten.

Patiënten die in behandeling zijn worden door ons persoonlijk benaderd om verdere behandeling te bespreken.

Nieuwe patiënten kunnen het contactformulier op de website invullen en worden teruggebeld.
Aanmelden is ook mogelijk telefonisch: 06 - 138 191 07 (Nico Oskamp) of 06 - 216 477 53 (Annelies Oskamp)
Op deze nummers kunt u ook terecht voor eventuele verdere vragen.

Wij wensen iedereen veel sterkte in deze tijd!