Schouder revalidatie

Over deze specialisatie:

Onze praktijk is opgenomen in het Rijnland Schouder Netwerk. Het netwerk bestaat uit orthopeden en fysiotherapeuten die zijn gespecialiseerd in het behandelen van schouderklachten. Het Rijnland Schouder Netwerk is een initiatief van de maatschap orthopedie onder leiding van orthopeed C. Visser van het Alrijne Ziekenhuis en fysiotherapiepraktijken in het verzorgingsgebied van dit ziekenhuis.

Met het netwerk hebben de initiatiefnemers het volgende doel: Het verbeteren en transparant maken van de fysiotherapeutische zorg bij patiënten met schouderklachten en schouderoperaties.

Met als doel het volgende te bereiken:

– Het protocolleren van fysiotherapeutische zorg
– Scholing binnen het netwerk
– Via de website uitwisseling van literatuur en kennis
– Informatie verstrekking aan patiënten en verwijzers
– Intensievere samenwerking tussen orthopeden en
fysiotherapeuten van het netwerk
– Beter afstemmen van de pre- en postoperatieve
– Fysiotherapeutische zorg
– Wetenschappelijk onderzoek doen bij schouderaandoeningen

Voor meer informatie: www.rijnlandschoudernetwerk.nl. 

Afspraak maken?

U kunt bij Fysiotherapie Oskamp telefonisch of per e-mail een afspraak maken. Wij nemen graag de tijd voor u.

Veilig naar de fysiotherapeut.Dat doe je zo.

De maatregelen t.a.v. Covid-19 en veiligheid binnen onze praktijk zijn aangepast aan de landelijke normen.
Als extra maatregel dragen de patiënten binnen in de praktijk een mondkapje.
Wij hebben deze, indien nodig, voor u in de praktijk.
Samen doen we er alles aan om verspreiding van het virus te voorkomen.
Wij vertrouwen erop dat u begrip heeft voor de maatregelen.

Nico Oskamp en Lidewij van der Geer-Kuppen

· Draag een mondkapje
· Houd 1,5 meter afstand van andere patiënten
· Neem een grote handdoek of hoeslaken mee
· Desinfecteer je handen voor en na de afspraak
· 1 persoon per fysiotherapeut
· Hoest en nies in je elleboog
· Kom niet naar de praktijk bij griep, verkoudheid, koorts of andere luchtwegklachten!