Schouder revalidatie

Over deze specialisatie:

Onze praktijk is opgenomen in het Rijnland Schouder Netwerk. Het netwerk bestaat uit orthopeden en fysiotherapeuten die zijn gespecialiseerd in het behandelen van schouderklachten. Het Rijnland Schouder Netwerk is een initiatief van de maatschap orthopedie onder leiding van orthopeed C. Visser van het Alrijne Ziekenhuis en fysiotherapiepraktijken in het verzorgingsgebied van dit ziekenhuis.

Met het netwerk hebben de initiatiefnemers het volgende doel: Het verbeteren en transparant maken van de fysiotherapeutische zorg bij patiënten met schouderklachten en schouderoperaties.

Met als doel het volgende te bereiken:

– Het protocolleren van fysiotherapeutische zorg
– Scholing binnen het netwerk
– Via de website uitwisseling van literatuur en kennis
– Informatie verstrekking aan patiënten en verwijzers
– Intensievere samenwerking tussen orthopeden en
fysiotherapeuten van het netwerk
– Beter afstemmen van de pre- en postoperatieve
– Fysiotherapeutische zorg
– Wetenschappelijk onderzoek doen bij schouderaandoeningen

Voor meer informatie: www.rijnlandschoudernetwerk.nl. 

Afspraak maken?

U kunt bij Fysiotherapie Oskamp – Van der Geer telefonisch of per e-mail een afspraak maken. Wij nemen graag de tijd voor u.

Veilig naar de fysiotherapeut.Dat doe je zo.

 

Vanaf 6 November 2021 is binnen de praktijk besloten dat therapeuten en patiënten een mondkapje dragen.

Indien u geen mondkapje bij u hebt kunt u er een pakken in de wachtkamer of u therapeut vragen er een te geven.

In de wachtkamer en behandelkamer geldt, voor zover mogelijk, de 1,5m regel.
Bij binnenkomst en vertrek uit de praktijk heeft u de gelegenheid de handen
te reinigen.

Alvast dank voor u medewerking en begrip!