Schouder revalidatie

Over deze specialisatie:

Onze praktijk is opgenomen in het Rijnland Schouder Netwerk. Het netwerk bestaat uit orthopeden en fysiotherapeuten die zijn gespecialiseerd in het behandelen van schouderklachten. Het Rijnland Schouder Netwerk is een initiatief van de maatschap orthopedie onder leiding van orthopeed C. Visser van het Alrijne Ziekenhuis en fysiotherapiepraktijken in het verzorgingsgebied van dit ziekenhuis.

Met het netwerk hebben de initiatiefnemers het volgende doel: Het verbeteren en transparant maken van de fysiotherapeutische zorg bij patiënten met schouderklachten en schouderoperaties.

Met als doel het volgende te bereiken:

– Het protocolleren van fysiotherapeutische zorg
– Scholing binnen het netwerk
– Via de website uitwisseling van literatuur en kennis
– Informatie verstrekking aan patiënten en verwijzers
– Intensievere samenwerking tussen orthopeden en
fysiotherapeuten van het netwerk
– Beter afstemmen van de pre- en postoperatieve
– Fysiotherapeutische zorg
– Wetenschappelijk onderzoek doen bij schouderaandoeningen

Voor meer informatie: www.rijnlandschoudernetwerk.nl. 

Afspraak maken?

U kunt bij Fysiotherapie Oskamp – Van der Geer telefonisch of per e-mail een afspraak maken. Wij nemen graag de tijd voor u.

Veilig naar de fysiotherapeut.Dat doe je zo.

 


 

Vanaf 25 februari 2022 zijn de regels voor corona aangepast.

Op advies van het Genootschap voor Fysiotherapie blijven wij als therapeut een mondkapje dragen.
Voor u als patiënt is dit ook gewenst, maar niet verplicht.

Bij binnenkomst en vertrek uit de praktijk heeft u de gelegenheid de handen te reinigen.

Alvast dank voor u medewerking!

Nico en Lidewij