Parkinson

Parkinson is een enorm ingewikkelde ziekte die ontstaat in de hersenen, maar de manier waarop de ziekte zich uit is voor geen mens hetzelfde. Het treft mannen en vrouwen, jong en oud. Ieder van hen heeft zijn of haar eigen Parkinson.

De ziekte van Parkinson is een erg complexe aandoening, waarbij problemen kunnen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. De behandeling en begeleiding bij Parkinson vragen om een hele specialistische en deskundige aanpak.

De ziekte uit zich op allerlei manieren. Voorbeelden van lichamelijke symptomen zijn:

– Trillen (tremor) van de handen, benen, kin of tong
– Trager worden van bewegingen (bradykinesie), moeite met starten van bewegingen (akinesie) en ontbreken van automatische bewegingen (hypokinesie)
– Stijfheid van de spieren (rigiditeit)
– Houdings- en evenwichtsproblemen en soms vallen bij langer bestaan van de ziekte
– ‘Bevriezen’ van de benen tijdens lopen (freezing), waardoor het lijkt alsof de voeten aan de vloer blijven plakken

Veel meer dan trillen alleen

Naast de, bij veel mensen bekende, fysieke symptomen treft Parkinson ook het brein, denken (cognitie) en dagelijks functioneren. Denk daarbij aan:

– Trager denken
– Verminderde reuk
– Slaapstoornissen
– Obstipatie
– Stemmingsproblemen en depressie
– Verandering van seksuele behoeften

Welke symptomen iemand krijgt, verschilt per persoon. Dat geldt ook voor de ernst van de klachten het verloop van de Parkinson. Bij mensen met aandoeningen die lijken op de ziekte van Parkinson, de zogeheten atypische parkinsonismen zijn die verschillen nog groter.

Door de grote verscheidenheid aan mogelijke problemen, zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling van de ziekte van Parkinson. Het is daarom belangrijk dat zorgverleners niet alleen specifiek deskundig zijn, maar ook de behandeling goed op elkaar afstemmen.
De therapeuten die aangesloten zijn bij het ParkinsonNet, zijn speciaal geschoold in het behandelen van Parkinsonpatiënten en atypische parkinsonismen. De ParkinsonNet therapeuten werken onderling nauw samen met andere disciplines uit het ParkinsonNet. Zodoende zijn de behandelingen deskundig en zo optimaal mogelijk op elkaar afgestemd.

Voor verdere informatie zie www.parkinsonnet.nl

 

Afspraak maken?

U kunt bij Fysiotherapie Oskamp telefonisch of per e-mail een afspraak maken. Wij nemen graag de tijd voor u.

 

Veilig naar de fysiotherapeut.Dat doe je zo.

De maatregelen t.a.v. Covid-19 en veiligheid binnen onze praktijk zijn aangepast aan de landelijke normen.
Als extra maatregel dragen de patiënten binnen in de praktijk een mondkapje.
Wij hebben deze, indien nodig, voor u in de praktijk.
Samen doen we er alles aan om verspreiding van het virus te voorkomen.
Wij vertrouwen erop dat u begrip heeft voor de maatregelen.

Nico Oskamp en Lidewij van der Geer-Kuppen

· Draag een mondkapje
· Houd 1,5 meter afstand van andere patiënten
· Neem een grote handdoek of hoeslaken mee
· Desinfecteer je handen voor en na de afspraak
· 1 persoon per fysiotherapeut
· Hoest en nies in je elleboog
· Kom niet naar de praktijk bij griep, verkoudheid, koorts of andere luchtwegklachten!