Heup en knie revalidatie

Rijnland Heup Knie Netwerk

Onze praktijk is aangesloten bij het Rijnland Heup Knie Netwerk. Opzet van het netwerk is in samenwerking met de orthopeden van het Alrijne ziekenhuis een optimale revalidatie na een total knee of total hip operatie te bewerkstelligen.

Middels het organiseren van bijeenkomsten, uitwisseling van kennis en expertise, wordt een constant hoog niveau van de revalidatie gewaarborgd.

Voor uitgebreide informatie: www.Rijnlandheupknienetwerk.nl

Afspraak maken?

U kunt bij Fysiotherapie Oskamp telefonisch of per e-mail een afspraak maken. Wij nemen graag de tijd voor u.

Veilig naar de fysiotherapeut.Dat doe je zo.

 

Vanaf 6 November 2021 is binnen de praktijk besloten dat therapeuten en patiënten een mondkapje dragen.

Indien u geen mondkapje bij u hebt kunt u er een pakken in de wachtkamer of u therapeut vragen er een te geven.

In de wachtkamer en behandelkamer geldt, voor zover mogelijk, de 1,5m regel.
Bij binnenkomst en vertrek uit de praktijk heeft u de gelegenheid de handen
te reinigen.

Alvast dank voor u medewerking en begrip!